illustrathion

 素材などデザインにあわせたillustration

so03 

so01

soillso02

nen01nen03 nen02

iki03iki02iki01

necxmas nec2013_02_2game

kaki penumihuu

 

kobi05kobi04 kobi03 kobi02 kobi01

 

ma09 ma08 ma07 ma06 ma05 ma04 ma03 ma02 ma01

 

niji05 niji04 niji03 niji02 niji01

 

suke than

 

xmasxmas4xmas2xmas3xmas6